פתרונות לפרישה

הצעד הראשון בדרך לפנסיה מוצלחת

חסכנו כל השנים והינה אנחנו בפנסיה , אחד האירועים המשמעותיים בחייו של כל אדם, לאירוע זה חשוב להתכונן זמן רב לפני (והחכמים שבנינו יבינו שכבר בגיל צעיר מאוד צריך להתחיל ולהתכונן ליום הפרישה) יציאה לגמלאות היא קודם כל פרק חדש ושונה במהלך החיים. לפרק זה יש להתכונן הן מבחינה מנטאלית והן מבחינה פיננסית, יש לחשוב על זמן פנוי, תחביבים , סדרי עדיפויות והזדמנויות חדשות וכל זאת  כדי להתחיל ברגל ימין ולהתכונן מראש מבחינה פיננסית כדי לשמור על רמת החיים גבוהה ואיכותית.

מהם פתרונות לפרישה?

רובנו רגילים לאורך כל חיינו לחיות מהכנסה קבועה שמכורה מעבודה, בדרך זו אנו יודעים לתכנן את הצרכים שלנו ולפעול כך שהתקציב יספק את הצרכים המשפחתיים.

עם היציאה לפנסיה ברוב המקרים ההכנסה החודשית מעבודה נעלמת ואנו אמורים להתחיל ולחיות מחיסכון פנסיוני שצברנו לאורך השנים וזאת כמובן במידה וצברנו חיסכון שכזה.

עם היציאה לפנסיה רשויות המס מעניקות פטורים רבים ומגוונים אשר להם יש משמעות כלכלית גבוה ביותר אשר יכולה להגיע למאות אלפי שקלים לפורש, אחד הדברים הראשונים שצריך לבחון מול כל פורש זה איך לנצל בצורה המקסימאלית את הטבות המס ולהשביח את החיסכון.

אחד הדברים הראשונים שצריך כל פנסיונר לעשות זה לתכנן את המשך חייו מבחינה פיננסית, לסגל הרגלי צריכה אחרים ולבחון איך הוא צורך את כל המקורות הכספיים שצבר לגיל הפרישה בצורה נבונה כך שהכסף שצבר יספק לכל ימי חייו ולא יגמר בטרם עת.

צעד נבון יהיה לפנות לקבלת ייעוץ לקראת פרישה מצד מומחה פיננסי, המתמצא בכל הסוגיות הנוגעות למימוש תכניות פיננסיות קיימות. פתרונות לפרישה כוללים את כל המידע הרלוונטי לצד צרכי הלקוח והתכניות שלו לעתיד. מומחה בתחום פתרונות לפרישה יידע לתת את ההמלצות הנכונות לניהול פיננסי איכותי, יציע חלופות השקעה אלטרנטיביות מתאימות ויעניק ייעוץ מס לפי הצורך וכן ידע להאיר לפורש דרכים חדשות לניהול חייו בצורה נכונה ולממש הרבה חלומות שלא עשה הפורש עד הפנסיה.

פתרונות לפרישה – דבש לוצ'אנו וג'ק סוכנות לביטוח

משרדנו שפעיל מאז 1968 צבר נסיון רב בתחום הייעוץ לפורשים וכבר פגש מאות פורשים ועזר להם להתחיל את השלב החדש של החיים בצורה נכונה, משרדנו ממשיך כל הזמן להתעדכן בכל הפתרונות שיש בתחום, להשתתף בפורומים מקצועיים וכן לחבור ליועצים רבים ומגוונים בתחום שנותנים מעטפת רחבה ככל שניתן לפורש לכל צורך.. ייעוץ בנושא פתרונות לפרישה בדבש לוצ'אנו וג'ק סוכנות לביטוח הינו השלב הראשון לקראת פרישה מאושרת ומובטחת כלכלית..

שאלות ותשובות בנושא קרן הפנסיה:

כל אדם מגיל 18 ומעלה. ניתן להצטרף במעמד מבוטח- שכיר (כאשר יש הפקדות מקבילות של העובד והמעסיק) או במעמד של מבוטח- עצמאי (כאשר יש הפרשות של המבוטח בלבד, ללא הפרשות מקבילות של המעסיק).

קרן ותיקה
עד לשנת 1995 פעלו בישראל קרנות פנסיה של ההסתדרות (הגדולות בהן – מבטחים, קרן מקפת, קג"מ) ושל ארגוני עובדים גדולים. קרנות אלו שהוגדרו כ"מבטיחות זכויות" שילמו קצבאות למבוטחים בהתאם לזכויות וותק שצברו בשנות עבודתם.

קרן חדשה מקיפה
בשנת 1995 לאחר שהתברר כי הקרנות הותיקות אינן מאוזנות אקטוארית וההתחייבויות שלהן לתשלומי קצבה עתידיים עולים בהרבה על ההכנסות הצפויות, הופסקה בהוראת הממשלה הצטרפות מבוטחים חדשים ונפתחו קרנות חדשות (החל מ-1.1.1995). כיום קרנות אלו מוגדרות כ"קרנות מסוג תשואה" שבהן מנוהל לכל מבוטח חשבון חסכון משלו הנושא רווחים בהתאם לרווחי הקרן. כיום, 30% מכספי קרנות אלו מושקעים באגרות חוב בריבית מסובסדת של הממשלה. שאר 70% מהכספים מושקעים בשוק ההון.
קרן חדשה נותנת קצבה חודשית לאחר הפרישה, קצבת שאירים למקרה מוות, וקצבה חודשית במקרה של אובדן כושר עבודה. סכומי ההפקדות בקרן כפופים לתקרת שכר של פעמים השכר הממוצע במשק.

קרנות ותיקות סגורות למצטרפים חדשים החל מה-31.3.1995. מבוטחים ותיקים בקרנות אלו יכולים להמשיך לחסוך בהן או להעביר זכויותיהם לקרנות ותיקות אחרות.

אפיק הוני – יספק במועד הזכאות סכום כסף חד פעמי, ללא קשר לתוחלת חייך.
אפיק קצבתי – קצבה חודשית למשך כל ימי חייך ובמקרה פטירתך לאחר הפרישה –לשאיריך.
כיום, לאור תיקון 3 שנכנס לתוקף ב-1.1.08, כל האפיקים ההוניים הופכים לקופה לקיצבה לא משלמת. משמעות הדבר היא שהכספים שנצברו עד למועד זה (כאפיק הוני) ישולמו כסכום חד פעמי והכספים שיופקדו החל ממועד זה – ישולמו לחוסך כקצבה חודשית באמצעות קופה משלמת אחרת.

קרנות חדשות מקיפות מוגבלות לתקרת דמי ניהול של עד 6% מההפקדות השוטפות ודמי ניהול של עד 0.5% (בחישוב שנתי) מהסכום שנצבר למבוטח .
קרנות כלליות מוגבלות לגביית דמי ניהול של עד 2% שנתי מהחיסכון הנצבר

ביום 1.1.2008 נכנס לתוקפו הסכם פנסיה מקיפה חובה שחל על כל עובד (מעל גיל 21 לגבר, מעל גיל 20 לאישה) שאין לו הסדר פנסיוני מיטיב.
העובדים זכאים לתחילת הפרשות כדלקמן:

עובדים שלהם ביטוח פנסיוני קיים ומתחילים לעבוד, זכאים לביטוח פנסיוני מהיום הראשון, אך ההפרשות בגינם יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה, רטרואקטיבית, או בתום שנת המס (המוקדם מבין השניים).
עובדים ללא ביטוח פנסיוני קודם, זכאים לביטוח פנסיוני לאחר צבירת ותק של 6 חודשים במקום עבודתם (בשנת 2008 בלבד נדרש ותק של כ-9 חודשים בלבד).

כספך מנוהל על ידי מערך ההשקעות של קרן הפנסיה שלך.
בקרן פנסיה חדשה מקיפה חדשה ישנו סבסוד של המדינה בדמות אגרות חוב מיועדות על 30% מהכספים ואילו שאר הכספים מושקעים בשוק ההון.
בקרן פנסיה כללית כל הכספים מושקעים בשוק ההון.

את החיסכון שצברת במסגרת קרן הפנסיה תקבל כהכנסה חודשית. קיימות 3 סוגי קיצבאות:
קצבת פרישה – הכנסה חודשית מגיל הפרישה ולמשך כל חייך
קצבת נכות – הכנסה חודשית המשולמת במקרה ובמשך תקופה של 90 יום ומעלה איבד המבוטח לפחות 25% מכושרו לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת התואמת את השכלתו, הכשרתו וניסיונו, כתוצאה ממחלה או מתאונה. קצבת הנכות משולמת ממועד הזכאות ועד לגיל הפרישה בו אמור היה המבוטח לצאת לגימלאות. החל ממועד הפרישה יחל לקבל קצבת פרישה.
קצבת שאירים – הכנסה חודשית שתינתן ליקירייך במקרה מוות (בן/בת זוג וילדים עד גיל 21).

הכיסוי לאובדן כושר עבודה מוגבל בקיצבה של עד 75% מהשכר המבוטח.
הכיסוי לשאירים הינו עד 60% לאלמן/ה ועוד עד 30% לכל ילד. סך תשלומי פנסיית השאירים לא יעברו את ה-100%.

כן. כעצמאי תוכל להפקיד סכום של עד 16% מההכנסה המקסימאלית הקבועה בחוק, וליהנות מהטבות המס הגבוהות ביותר מבין כל אפיקי החיסכון הפנסיוני.

סעיף 20 לחוק לקופות הגמל קובע כי העובד זכאי לבחור בכל אפיק חסכון פנסיוני שירצה.

בקרן פנסיה יש חשיבות רבה לתחילת החיסכון בגיל צעיר מהסיבות הבאות:

צבירה גבוהה – בשנים הראשונות אדם חוסך את חלק הארי של הפנסיה; צבירה של אדם בין הגילאים 30-40 תהיה גבוהה מצבירה של אדם בין הגילאים 50-60, אף על פי שמדובר בפרק זמן זהה (10 שנים).
כיסוי ביטוחי – ככל שהמבוטח מצטרף בגיל צעיר יותר, כך ייהנה מכיסוי ביטוחי גבוה יותר.
עלות כיסוי ביטוחי זולה מאד – בגלל שהכיסוי הביטוחי בקרן פנסיה הוא הדדי, עלות רכישת הביטוח זולה ביחס לאפיקים האחרים.
גמישות – בכל עת ניתן לבחור מסלול המתאים למצב אישי ומשפחתי של המבוטח ולהתאים את התוכנית לשינויים המתרחשים במהלך חיי אדם.

כן ובלבד שהמבוטח אינו זכאי או אינו מקבל פנסיה כלשהי מהקרן.
שמירת הוותק ותקופת האכשרה נעשית בעת החלפת קרנות, רק אם המבוטח הינו "פעיל", דהיינו דמי הגמולים משולמים כסדרם. מבוטח לא פעיל ("מוקפא") רשאי כמובן להעביר את היתרה הצבורה שלו לקרן אחרת, אך במקרה זה לא נזקפת לזכותו תקופת האכשרה הקודמת.

מבוטח: עד 7%
מעסיק לתגמולים: עד 7.5%
מעסיק לפיצויים: עד 8.33%

כן. מבוטח בקרן פנסיה זכאי להקלות מס נרחבות.

1.איכות הקרן –

איכות החברה המנהלת – חברה גדולה ויציבה שעומדת מאחוריך.

איכות הקרן עצמה – ובכלל זה- האוכלוסייה המבוטחת. מאחר ומדובר בביטוח הדדי- ככל שיש יותר מבוטחים פעילים בקרן ואוכלוסיה מבוטחת מגוונת יותר – הסיכון מתחלק בין יותר אנשים.

שירות למבוטחים – ובכלל זה היכולת של הקרן להעניק למבוטחיה ולמקבלי ההחלטות בארגונים אותם היא מבטחת את השירות היעיל ביותר- האמין ביותר, המעודכן ביותר בזמן הקצר ביותר.

2. נתוני הקרן – השגת התשואה הגבוהה ביותר במינימום סיכון- האפשרי.

3. גמישות תקנונית – התקנון אמור לתת פתרון לצרכים הפנסיונים המשתנים של אדם / עובד לאורך כל חייו. ככל שהתקנון מגוון יותר- כך קיימת אפשרות טובה יותר להתאמת המוצר והתכנית לצרכים שלך על ציר הזמן (בכל סטאטוס- רווק, גרוש, צעיר – מבוגר וכן הלאה).

ניתן לעבור בין כל מסלולי הפנסיה השונים בכל עת.


דמי ניהול: קופות הגמל מורשות לגבות דמי ניהול של עד 2% מהצבירה, חברות הביטוח מורשות לגבות דמי ניהול של 5% – 13% מהפרמיה החודשית ו – 1.4% – 1% מהצבירה וקרנות הפנסיה מוגבלות בגביית דמי ניהול של לא יותר מ – 6% מהפרמיה החודשית ו – 0.5% מהצבירה.

לקבלת הצעה לחץ כאן >>

לקבלת מידע נוסף וקביעת פגישה – צור קשר

קניית ביטוח אונליין
ישר מהכורסא!

לקבלת הצעת מחיר מהירה:

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies. המשך גלישה באתר מהווה הסכמה לשימוש זה.
דילוג לתוכן